Yleinen vastuuvapauslauseke

Hemppedia ja kirjoittajamme eivät ota vastuuta mistään haitoista tai vahingoista, jotka johtuvat tässä esitettyjen tietojen käytöstä.

Tekstimme eivät korvaa millään tavoin lääkärin tai apteekkihenkilökunnan antamaa ammatillista neuvontaa, eikä niitä saa käyttää perusteena itsenäiselle diagnoosille tai sairauksien hoidon aloittamiselle, muuttamiselle tai lopettamiselle. Jos sinulla on terveyskysymyksiä tai -vaivoja, käänny aina lääkärin puoleen, johon luotat!

Tämän verkkosivuston vapaasti käytettävissä oleva sisältö on laadittu mahdollisimman huolellisesti, ja se palvelee yksinomaan aiheeseen liittyvää tiedotustarkoitusta. Tämän verkkosivuston tarjoaja ei kuitenkaan ota vastuuta tarjottujen tekstien ja sisällön tarkkuudesta, ajantasaisuudesta ja täydellisyydestä. Ne eivät suosittele kuvattuja tai mainittuja diagnostisia menetelmiä, hoitoja tai lääkkeitä, eikä niitä ole tarkoitettu mainonnaksi.